NOTICIES- Feina i Formació

17-Octubre-2023
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
Anunci del nomenament d'un Agent d'ocupació i desenvolupament local personal funcionari interí per programes.
24-Febrer-2023
Borsa auxiliar administratiu personal funcionari interí, mitjançant oposició
Anunci del nomenament d'un auxiliar administratiu.
17-Febrer-2023
Borsa de treball d'educador/a social
Anunci del nomenament d'un educador social, personal funcionari interí per programes.
22-Febrer-2022
Convocatòria Borsa educadors ambientals, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'una educadora ambiental.
22-Febrer-2022
Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un agent de corresponsabilitat.
09-Agost-2021
Convocatòria Borsa Tècnic/a Mig laboral temporal mitjançant oposició
Desempat i resultats definitius de la borsa.
28-Abril-2021
Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic
Actualitzat dia 27 05 2021 amb els resultats definitius de la fase de concurs i resultat final de la borsa.
22-Desembre-2020
Convocatòria del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a familiar
Actualitzat dia 17 02 2021 amb els resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del procés selectiu.
08-Octubre-2020
Convocatòria del Concurs-oposició per a la creació d'una Borsa de treball de Tècnic/a de Medi Ambient
Actualitzat dia 29 03 2021 amb l'anunci rectificatiu dels resultats definitius de la borsa.
15-Setembre-2020
Anunci Aprovació dels resultats definitius procés selectiu Administratiu (SOIB)

Trobau el pdf a la Secció de Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Mancomunitat des Raiguer, a enllaços d'inte

24-Setembre-2019
Concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball d'Educador/a Social, amb caràcter laboral temporal
Actualitzat dia 05/06/2020 amb els Resultats definitius de la borsa
13-Setembre-2018
Borsa de treball Tècnic/a de Medi Ambient
Actualitzat dia 18/01/2019 amb l'Anunci Decret d'Aprovació borsa de treball de Tècnic/a de Medi Ambient, Decret de Presidència núm. 082/2018.
22-Juny-2017
Borsa de Treball Administratiu/iva
Actualitzat dia 13/02/2018 amb l'anunci dels resultats definitius.
08-Juny-2017
Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar. ExC 01/2017
Actualitzat amb els documents: - Anunci de la convocatòria de la Mesa de Contractació per a l’abertura dels sobres “B”, - Informe Comité d'experts de valoració del contingut dels sobres C, criteris que depenen d’un judici de valor.
26-Maig-2015
Borsa de treball Formador/a intercultural en alfabetització i competències bàsiques
Personal laboral temporal. Darrera actualització dia 30/06/2015
26-Maig-2015
Borsa de treball Treballador/a social
Actualitzat dia 31/08/2015 amb l'aprovació de la Borsa de treball de Treballador/a Social.
17-Febrer-2015
Borsa de treball personal laboral temporal Educador/a social
Actualitzat dia 09/04/2015 amb l'anunci qualificació final proves Ed. Social.
27-Maig-2014
Borsa de treball personal laboral temporal de Treballador/a Familiar (TF)
Actualitzat dia 11/07/2014 amb l'aprovació de la borsa de treball.
15-Maig-2014
Borsa de treball personal laboral temporal d'Agent de Desenvolupament Local (ADL)
Actualitzat dia 04-06-2014 amb l'anunci aprovació borsa ADL 2014 - llistat.