Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic

18-Febrer-2021
Actualitzat dia 31 03 2021 amb el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos. Composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de la prova.

Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal laboral temporal, del lloc de feina de TÈCNIC JURÍDIC (Nivell 1).