Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic

28-Abril-2021
Actualitzat dia 06 05 2021 amb el resultat definitiu de la fase d'oposició i obertura de termini per presentació de mèrits.

Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal laboral temporal, del lloc de feina de TÈCNIC JURÍDIC (Nivell 1).