Notícies

22-Febrer-2022
Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un agent de corresponsabilitat
22-Febrer-2022
Convocatòria Borsa educadors ambientals, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament de vuit educadors ambientals
09-Agost-2021
Convocatòria Borsa Tècnic/a Mig laboral temporal mitjançant oposició
Desempat i resultats definitius de la borsa.
28-Abril-2021
Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic
Actualitzat dia 27 05 2021 amb els resultats definitius de la fase de concurs i resultat final de la borsa.
22-Desembre-2020
Convocatòria del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a familiar
Actualitzat dia 17 02 2021 amb els resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del procés selectiu.