Notícies

19-Febrer-2024
Treballador/a familiar
Convocatòria i termini per a presentació d'instàncies.
14-Desembre-2023
Tècnic de medi ambient
Convocatòria i termini per a presentació d'instàncies.
17-Octubre-2023
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
Anunci del nomenament d'un Agent d'ocupació i desenvolupament local personal funcionari interí per programes.
24-Març-2023
SOIB Reactiva 2022
L’objectiu del projecte és la contractació de dues persones:: L1, 1 auxiliar administratiu/iva, L2, 1 tècnic/a de medi ambient.