Provisió d'una plaça de secretaria-intervenció, mitjançant el sistema de concurs

13-Maig-2024

L'objecte de la present convocatòria és la provisió, mitjançant el sistema de concurs, d'una plaça en acumulació, de secretaria-intervenció a la Mancomunitat des Raiguer.

BOIB núm. 052, de 20 d'abril de 2024.