Últimes

NOTÍCIES

02-Juny-2022
Borsa d’educadors socials laboral temporal, mitjançant concurs-oposició
Convocatòria i termini per a presentació d'instàncies concurs-oposició.
22-Febrer-2022
Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un agent de corresponsabilitat
22-Febrer-2022
Convocatòria Borsa educadors ambientals, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament de vuit educadors ambientals