Notícies ajuntament

22-Febrer-2022
Convocatòria Borsa educadors ambientals, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un educador ambiental.
22-Febrer-2022
Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un agent de corresponsabilitat
22-Desembre-2020
Convocatòria del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a familiar
Actualitzat dia 17 02 2021 amb els resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del procés selectiu.