Notícies ajuntament

18-Febrer-2021
Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic
Actualitzat dia 31 03 2021 amb el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos. Composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de la prova.
22-Desembre-2020
Convocatòria del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a familiar
Actualitzat dia 17 02 2021 amb els resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del procés selectiu.