SOIB Reactiva 2022

24-Març-2023

El projecte SOIB Reactiva 2022 (BOIB núm. 90 del 12 de juliol de 2022) que desenvoluparà aquesta entitat, ha estat promogut pel SOIB i finançat per la Conferència Sectorial d’ocupació i d’Assumptes laborals amb un cost de 27.032,61 €

L’objectiu del projecte és la contractació de dues persones:: L1, 1 auxiliar administratiu/iva, L2, 1 tècnic/a de medi ambient.