Procediment d'estabilització, personal laboral 

09-Gener-2023

En el BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2022, s'han publicat les convocatòries del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits i pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP de les entitats locals que han encarregat la gestió del procés d'estabilització al Consell de Mallorca. 

Termini presentació d'instàncies: del 22 de desembre de 2022 al 23 de gener de 2023 (ambdós inclosos).