Residus

A la Mancomunitat des Raiguer canviam el calendari de recollida porta a porta!

A partir de dia 6 de juny es realitzarà un canvi de calendari en la recollida porta a porta per a millorar l'eficiència del servei i augmentar la qualitat d'aquest cap als ciutadans. A més, aquest canvi ve acompanyat d'una campanya de comunicació amb educadors ambientals, que durant els mesos vinents aniran als domicilis i comerços donant informació i resolent els dubtes que la població pugui tenir sobre la separació de residus i el servei de recollida.

Els dies de la recollida porta a porta sofreix un canvi significatiu respecte al calendari que tenim actualment. El motiu de la reestructuració ha estat el d'aconseguir un millor servei als ciutadans i una millora en l'eficiència de les rutes de recollida, que ens repercutirà amb una major qualitat del servei i ens ajudarà a disminuir la nostra petjada ecològica disminuint les emissions de CO2.

Clica al teu municipi per a descarregar-vos el nou calendari!