Notícies

17-Febrer-2023
Borsa de treball d'educador/a social
Anunci del nomenament d'un educador social, personal funcionari interí per programes.
09-Gener-2023
Procediment d'estabilització, personal laboral 
Resolució llista informativa aspirants per acreditació de requisits i mèrits - Concurs de mèrits.
22-Febrer-2022
Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un agent de corresponsabilitat.
22-Febrer-2022
Convocatòria Borsa educadors ambientals, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'una educadora ambiental.