Borsa d’educadors socials laboral temporal, mitjançant concurs-oposició

02-Juny-2022

Convocatòria i termini per a presentació d'instàncies concurs-oposició, d'una  borsa de treball d'educador/a social (Nivell II/A2) en règim de personal laboral de caràcter temporal per a la cobertura de vacants i substitucions, així com altres necessitats que es puguin produir a la plantilla de la Mancomunitat, o bé per a la cobertura de serveis sol·licitats per els  ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm. 72, de 2 de juny de 2022 

Termini presentació d'instàncies: del 03 al 16 de juny de 2022, ambdós inclosos.