Borsa auxiliar administratiu personal funcionari interí, mitjançant oposició

24-Febrer-2023

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment d'oposició, de personal funcionari interí, per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu (categoria C2) per la cobertura de vacants i substitucions, així com altres necessitats que es puguin produir a la plantilla de la Mancomunitat, o bé per la cobertura de serveis sol·licitats per els ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm. 150, de 19 de novembre de 2022

Termini presentació d'instàncies: del 21 de novembre al 2 de desembre de 2022, ambdós inclosos.