Borsa de tècnic d'administració general, personal funcionari interí, mitjançant oposició

10-Gener-2023

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment d'oposició, de personal funcionari interí, per a la creació d'una borsa de tècnic d'administració general (categoria A1) per la cobertura de vacants i substitucions, així com altres necessitats que es puguin produir a la plantilla de la Mancomunitat, o bé per la cobertura de serveis sol·licitats per els ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm. 150, de 19 de novembre de 2022 i BOIB núm. 4, de 10 de gener de 2023

Nou termini per a presentació d'instàncies: de l'11 al 24 de gener de 2023, ambdós inclosos.