educador/a social
Anunci del nomenament d'un educador social, personal funcionari interí per programes.
tècnic d'administració general
Modificació de les bases. Nou termini per a presentació d'instàncies.
Convocatòries i termini per a presentació d'instàncies.

Últimes

NOTÍCIES

14-Març-2023
Borsa de tècnic mig d'administració general, laboral temporal, mitjançant concurs
Convocatòria i termini per a presentació d'instàncies.
17-Febrer-2023
Borsa de treball d'educador/a social
Anunci del nomenament d'un educador social, personal funcionari interí per programes.