DESENVOLUPAMENT LOCAL

L’AODL (agent de desenvolupament local), és el personal tècnic especialista en implantar polítiques actives d’ocupació en l’àmbit comarcal, posant una especial atenció a la creació d’activitat empresarial, al desenvolupament de pactes territorials d’ocupació i a la posada en marxa d’estratègies locals d’ocupació.

Des d’aquest servei l’usuari rebrà de forma individualitzada la següent informació:

  • Assessorament tècnic a nous emprenedors i derivació en el casos que ho requereixi.
  • Ajudes i subvencions per a la creació empresarial i iniciatives locals.
  • Ajudes i subvencions a empreses ja creades i consolidades.

 

 

Desenvolupament local:

  • Vols muntar una empresa?

 

On t’has d’adreçar?
Has de demanar cita per telèfon al 971 87 70 10 o personalment a l’Agent de Desenvolupament Local de la Mancomunitat des Raiguer, carrer Escola Graduada,13. 
Horari d’atenció:De 9:00h a 14:00 hores

  • Estudis i publicacions.
  • Ajudes i subvencions per a empreses i nous emprenedors:

- Consulta BOIB.
- Consulta BOE

  • Enllaços d’interès.

Desenvolupament Local, Mancomunitat des Raiguer
C/ Escola graduada, 13 Binissalem.
Tel: 971 87 70 10
e-mail: aodl@mancomunitatdesraiguer.net

IMFOF - INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA 
C/ Morey,7 07001 Palma 
Tel: 971 72 35 52 
e-mail: imfof@a-palma.es 
IMFOF

UCTAIB - Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears 
C/ Pare Bartomeu Pou, 52 ppal. 2a 07003 - Palma 
Tel: 971 20 50 28 / 29 47 69 
e-mail: orientacio@cooperativesdetreball.coop 
UCTAIB Servei d'orientació de cooperatives

AELIB - Associació d'Empreses Laborals de les Illes Balears 
C/ Forn des Racó, 1, 2on C 07001 - Palma 
Tel: 971 21 46 49 
e-mail: aelibmallorca@terra.es 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, EIVISSA I FORMENTERA 
C/Estudi General, 7. 07001 - Palma 
Tels: 971 71 01 88 / 75 78 51 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació


FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL 
C/Estudi General, 7. 07001 - Palma 
Tels: 971 72 12 34 
VUE

PROGRAMA DE SUPORT EMPRESARIAL A LES DONES
Estudi General, 7. 07001 Palma 
Tel.: 971 710188
e-mail:comercialmallorca@camaras.org
Programa de suport dones

PIMEM "FEIM EMPRESA"
Via Alemania, 2, 3er pis 07003 - Palma
Tel. i fax: 971 206614
e-mail: feimempresa@pimem.es
PIMEM

CAEB - Confederació d’Associacions Empresarials de Balears 
C/Aragó, 215 2on. 07008 - Palma 
Tel: 971 70 60 14 / 70 60 10 ( formació) 
e-mail: eco@caeb.es 
CAEB Confederació d'Associacions Empresarials de Balears

CEEI - CENTRE EUROPEU D'EMPRESES INNOVADORES 
C/ Selleters,25. Polígon Industrial 07300 - Inca 
Tel: 971 88 70 00 
e-mail: ceeib@bitel.es 
CEEI Balears

CENTRE BALEAR D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PER A LA JOVENTUT - CBIDJ 
C/ de Joan Lluís Estelrich, 9 baixos. 07003 - Palma 
Tel: 971 17 77 16 / 17 77 17 
e-mail: autoocupacio@bitel.es 

CENTRE BALEARS EUROPA
C/Palau Reial, 17 Palma
Tel: 971 784460
CBE

ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE BALEARS 
C/Joan Alcover,32 B 07006 - Palma 
Tel: 971 77 73 16 Fax: 971 77 73 85 
e-mail: gerent@joves.com 
joves empresaris- INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I FEINA.