Benvinguts a la web de la Mancomunitat des Raiguer

Benvolgut/da ciutadà/ciutadana,

Com a president de la Mancomunitat des Raiguer vull donar-vos la benvinguda a la nova pàgina web de la Mancomunitat, això implica una passa més a la modernització, desenvolupament i transformació d’aquesta entitat cap a les noves tecnologies. La posada en marxa d’aquest nou portal suposa un valuós instrument d’aproximació als ciutadans, en especial als municipis que conformen la Mancomunitat des Raiguer.. 

Nosaltres com entitat, tenim invertits els nostres esforços en millorar la comunicació amb els nostres ciutadans oferint una nova forma d’accedir als serveis que ofereix aquesta Mancomunitat, a la vegada que volem facilitar als usuaris el poder realitzar consultes, gestions i també poder expressar opinions, suggeriments i propostes, que no faran sinó millorar els nostres serveis. En definitiva un instrument que té com a únic propòsit, establir una relació més fluïda i directe entre aquesta entitat i els ciutadans.

Només em resta animar-vos a participar activament en aquest nou servei per tal que arribi a ser una eina eficient i eficaç, que és el que es pretén des de la Mancomunitat des Raiguer. 

Sigueu benvinguts a la nova pàgina web de la Mancomunitat des Raiguer.


Source URL: https://mancomunitatdesraiguer.net/benvinguts-la-web-de-la-mancomunitat-des-raiguer