Notícies

22-Desembre-2020
Convocatòria del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a familiar
Actualitzat dia 26 01 2021 amb el decret llistat d'admesos i exclosos provisional, composició i convocatòria del tribunal qualificador.
08-Octubre-2020
Convocatòria del Concurs-oposició per a la creació d'una Borsa de treball de Tècnic/a de Medi Ambient
Actualitzat dia 10 12 2020 amb els resultats definitius de la fase de concurs i resultats finals del procediment selectiu per a crear una borsa de treball de tècnic de medi ambient (Nivell1), de la Mancomunitat des Raiguer.
15-Setembre-2020
Anunci Aprovació dels resultats definitius procés selectiu Administratiu (SOIB)

Trobau el pdf a la Secció de Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Mancomunitat des Raiguer, a enllaços d'inte

24-Setembre-2019
Concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball d'Educador/a Social, amb caràcter laboral temporal
Actualitzat dia 05/06/2020 amb els Resultats definitius de la borsa