Notícies

18-Febrer-2021
Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic
Actualitzat dia 31 03 2021 amb el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos. Composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de la prova.
22-Desembre-2020
Convocatòria del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a familiar
Actualitzat dia 17 02 2021 amb els resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del procés selectiu.
08-Octubre-2020
Convocatòria del Concurs-oposició per a la creació d'una Borsa de treball de Tècnic/a de Medi Ambient
Actualitzat dia 29 03 2021 amb l'anunci rectificatiu dels resultats definitius de la borsa.
15-Setembre-2020
Anunci Aprovació dels resultats definitius procés selectiu Administratiu (SOIB)

Trobau el pdf a la Secció de Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Mancomunitat des Raiguer, a enllaços d'inte